VISA - วีซ่าอังกฤษ

ฉันสามารถนำผู้ติดตามเข้ามาในประเทศอังกฤษได้หรือไม่?

Kaplan International English จะแจ้งข้อมูลล่าสุดที่มีการเปลี่ยนแปลงให้คุณทราบอย่างต่อเนื่องทันทีที่เราได้รับทราบข้อมูลนี้ ในระหว่างนี้ โปรดอย่ากังวลที่จะ ติดต่อเรา สำหรับทุกๆคำถาม

แก้ไข: 
05 พฤษภาคม 2021
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111