FAQs - อายุต่ำกว่า 18 ปี

เนื่องจากการระบาดครั้งใหญ่เมื่อเร็วๆ นี้ Kaplan International Languages จึงเปิดสอนหลักสูตรออนไลน์สำหรับนักเรียนอายุ 16 ปีขึ้นไป และในกลุ่มจูเนียร์สำหรับนักเรียนอายุ 12 ถึง 17 ปี การปกป้องดูแลเด็กเป็นสิ่งสำคัญยิ่งในหลักสูตรเหล่านี้ และมีความเกี่ยวข้องในโลกออนไลน์ เช่นเดียวกับในหลักสูตรปกติ ตัวต่อตัวชั้นเรียน ด้วยเหตุนี้ ข้อมูลด้านล่างนี้จึงใช้ได้กับชั้นเรียนออนไลน์ทั้งหมด

หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดอย่าลังเลที่จะติดต่อที่ปรึกษาเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

อายุ 18 ปีและต่ำกว่า

อายุต่ำกว่า 18 ปีมีตารางกิจกรรมของตัวเองหรือไม่? 

โรงเรียนทุกแห่งมีกําหนดกิจกรรมที่เหมาะสมกับนักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี กลุ่มปิดที่มีอายุต่ำกว่า 16 ปียังมีโปรแกรมและกิจกรรมเฉพาะของตนเองซึ่งพวกเขาต้องเข้าร่วมชึ่งเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร

มีครอบครัวอุปถัมภ์เฉพาะผู้มีอายุต่ำกว่า 18 ปีหรือไม่? 

ตัวเลือกครอบครัวอุปถัมภ์ทั้งหมดที่เรานําเสนอสําหรับนักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปีของเราได้รับการคัดเลือกอย่างระมัดระวังและอาจมีการเยี่ยมชมและการประเมินเป็นประจําเพื่อให้แน่ใจว่าเหมาะสําหรับนักเรียนอายุต่ำกว่า 18 ปี ครอบครัวอุปถัมภ์ทุกคนจะได้รับการฝึกอบรมและคําแนะนําเกี่ยวกับวิธีการจัดการกับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสวัสดิการและตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาสามารถให้ความรับผิดชอบในการดูแลแขกของพวกเขาได้

อายุต่ำกว่า 18 ปีจะได้รับการดูแลตลอดเวลาหรือไม่? 

นักเรียนที่อายุต่ำกว่า 18 ปีจะได้รับการดูแลมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ และเรามีระบบและขั้นตอนการทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาจะปลอดภัยอยู่เสมอ 

  • นักเรียนอายุ 12-13 ปีที่มีการเดินทางไกลจะมีผู้ติดตามทั้งไปและกลับจากโรงเรียนและกิจกรรมของพวกเขา 
  • การเดินทางไปยังโรงเรียนจากโฮมสเตย์สําหรับนักเรียนอายุ 14 ถึง 17 ปีนั้นเป็นอิสระ แต่ได้รับการดูแลจากระยะไกล 
  • ครอบครัวอุปถัมภ์แจ้งเตือนโรงเรียนทันทีหากนักเรียนไม่อยู่บ้านตามเวลา / ตามเคอร์ฟิวที่จัดไว้
  • กลุ่มปิดของนักเรียนอายุต่ำกว่า 16 ปีมีโปรแกรมและกิจกรรมเฉพาะของตนเองและเป็นภาคบังคับที่นักเรียนจะต้องเข้าร่วมกิจกรรมเหล่านี้ ในเวลาอื่น ๆ พวกเขาจะได้รับการดูแลโดยหัวหน้ากลุ่มของพวกเขา
  • โรงเรียนจะติดต่อครอบครัวอุปถัมภ์ หากนักเรียนสาย 30 นาทีในบทเรียนแรกของวัน