VISA - วีซ่าอังกฤษ

คุณสมบัติของผู้สมัคร Tier 4 (General or Child) student visa ในประเทศอังกฤษ?


โรงเรียนที่นักเรียนสมัครเรียนนั้นต้องได้รับการรับรองจาก UK Border Agency และโรงเรียนของเราทุกแห่งได้รับการรับรอง 

แก้ไข: 
05 พฤษภาคม 2021
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111