VISA - วีซ่าอังกฤษ

นักเรียนสามารถสมัคร Tier 4 (General or Child) วีซ่านักเรียนได้อย่างไร?

ทางที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนไทยในการสมัครวีซ่าคือเข้าพบเจ้าหน้าที่ของ Kaplan International English แล้วทางเจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยแนะนำข้อมูลเอกสาร การกรอกเอกสารและอื่นๆ ให้กับนักเรียนอย่างใกล้ชิด

แก้ไข: 
05 พฤษภาคม 2021
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111