VISA - วีซ่าอังกฤษ

นักเรียนสามารถยืนยันได้อย่างไรเกี่ยวกับความสามารถภาษาอังกฤษของนักเรียนเพื่อนยื่น English language level สมัคร Tier 4 (General) student visa?

นักเรียนต้องยื่นหลักฐานที่ UK Embassy/Consulateเพื่อยืนยันว่านักเรียนมีคุณสมบัติใน English language level of CEFR B1เพื่อยื่น Tier 4 (General) student visa ผลสอบจะถูกการยอมรับโดย SELT (secure English language test)

 

แก้ไข: 
05 พฤษภาคม 2021
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111