Visa - วีซ่าอังกฤษ

วีซ่าอังกฤษ

นักเรียนทุกคนที่มีสัญชาติไทยทุกคนต้องสมัครวีซ่านักเรียนเพื่อเรียนในประเทศอังกฤษ ที่ Kaplan International Languages เราให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและช่วยแนะนำนักเรียนเกี่ยวกับข้อกำหนดวีซ่าและขั้นตอนการสมัครเพื่อศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร เป้าหมายของเราคือการตอบคำถามทุกคำถามที่นักเรียนอาจมี ดังนั้นโปรดตรวจสอบคำตอบของเราด้านล่าง หากคุณไม่สามารถหาคำตอบสำหรับคำถามของคุณคุณสามารถติดต่อเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติมได้โดย ติดต่อที่ปรึกษานักเรียน  สอบถามเพิ่มเติม

หมายเหตุ: หากต้องการศึกษาต่อในสหราชอาณาจักรนักเรียนจะต้องมีวีซ่าหากผู้เรียนไม่ได้เป็นสมาชิกของ EU / USA

 

ข้อมูลวีซ่า อังกฤษ

ไม่ได้ - นักเรียนไม่สามารถทำงานได้ในระหว่างเรียนอยู่กับ Kaplan International English ในวีซ่านักเรียนกับเราทุกประเภท

แก้ไข: 06 พฤษภาคม 2021

ใช่ นักเรียนไทยต้องการวีซ่าเพื่อเรียนต่อในประเทศอังกฤษ และทางเจ้าหน้าที่ของ Kaplan International English จะช่วยนักเรียนเกี่ยวกับการสมัครวีซ่าทุกขั้นตอน

แก้ไข: 23 มีนาคม 2021

การสมัครวีซ่าล่วงหน้านั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมาดที่นักเรียนควรจะมีก่อนที่จะเริ่มเรียน นักเรียนจำนวนมาดไม่ทรายว่ากระบวนการการสมัครนั้นนานเพียงใด ทำให้บางครั้งเดิดความล่าช้าในการเรียนต่อเพราะวีซ่าออกให้ไม่ทันI การยื่นวีซ่าอาจจะขอเอกสารต่างๆดังนี้:

 • มีการฉีดวัคซีนบางอย่างหรือ - ถ้าคุณจะมาจากในพื้นที่มีความเสี่ยงวัณโรคสูง - เอกซเรย์ทรวงอก
 • เอกสารแสดงทางการเงินและคุณสมบัติของคุณ
 • เข้ารับการสัมภาษณ์หรือการทดสอบไบโอเมตริกซ์ biometric test

เฉลี่ยเวลาการประมวลผลวีซ่านั้นแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเทศของคุณ คุณสามารถได้รับความคิดจาก UKVI's visa service pages.

แก้ไข: 01 กุมภาพันธ์ 2016


โรงเรียนที่นักเรียนสมัครเรียนนั้นต้องได้รับการรับรองจาก UK Border Agency และโรงเรียนของเราทุกแห่งได้รับการรับรอง 

แก้ไข: 05 พฤษภาคม 2021

ทางที่ดีที่สุดสำหรับนักเรียนไทยในการสมัครวีซ่าคือเข้าพบเจ้าหน้าที่ของ Kaplan International English แล้วทางเจ้าหน้าที่ของเราจะช่วยแนะนำข้อมูลเอกสาร การกรอกเอกสารและอื่นๆ ให้กับนักเรียนอย่างใกล้ชิด

แก้ไข: 05 พฤษภาคม 2021

นักเรียนต้องเสดงหลักฐานทางการเงินเพื่อยื่นต่อ immigration officials ในการสมัครวีซ่า คือถ้านักเรียนลงเรียนน้อยหว่า 1 ปี นักเรียนต้องแสดงเงินในบัญชีขั้นต่ำเดือนละ £1020 สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนในลอนดอน และ £820 ต่อเดือนนอกลอนดอน ทั้งหมดคูณ 9 เดือน 

หลักฐานที่ต้องโชว์:

 • หลักฐานทางการเงิน bank account statement
 • หนังสือหลักฐานทางการเงิน  A building society/savings account type passbook
 • หลักฐานทางการเงินที่ยืนยันตัวตนพร้อมลายเช็นและโชว์ยอดเงินขึ้นต่ำ 28 วัน funds in the account held over the minimum 28 day period
 • นักเรียนสามารถยื่นหลักฐานทางการเงินที่เป็นชื่อผู้ปกครองแต่ต้องมีเอกสารรับรอง
แก้ไข: 05 พฤษภาคม 2021

นักเรียนต้องยื่นหลักฐานที่ UK Embassy/Consulateเพื่อยืนยันว่านักเรียนมีคุณสมบัติใน English language level of CEFR B1เพื่อยื่น Tier 4 (General) student visa ผลสอบจะถูกการยอมรับโดย SELT (secure English language test)

 

แก้ไข: 05 พฤษภาคม 2021

ถ้าภาษาอังกฤษของคุณอยู่ในระดับต่ำกว่า A2 (คือระดับเริ่มต้นหรือระดับต่ำ) คุณจะต้องยื่นขอ Student Visitor Visa (วีซ่านักเรียนสำหรับหลักสูตรระยะสั้น) ก่อน จากนั้นค่อยยื่นขอ Adult Student Visa อีกครั้งหนึ่งในประเทศของคุณ ภายหลังจากที่ระดับภาษาอังกฤษของคุณถึงเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว

 

แก้ไข: 05 พฤษภาคม 2021

คุณจะต้องแสดงจดหมายยืนยันซึ่งใช้กระดาษหัวจดหมายอย่างเป็นทางการและได้รับการประทับตราจากผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการของคุณ จดหมายนี้จะต้องระบุ:

 • ชื่อเต็มของคุณ
 • ชื่อและรายละเอียดติดต่อของผู้สนับสนุนของคุณ
 • วันที่ออกจดหมาย
 • ระยะเวลาสนับสนุน
 • คำยืนยันว่าผู้สนับสนุนของคุณสามารถรับผิดชอบค่าเล่าเรียน/ค่าครองชีพของคุณ ในกรณีที่ได้รับการสนับสนุนเพียงส่วนหนึ่ง คุณจะต้องแสดงให้เห็นว่าคุณมีเงินเพียงพอในบัญชีธนาคาร ซึ่งสามารถครอบคลุมทั้งค่าเล่าเรียนและค่าครองชีพในส่วนที่เหลือได้

 

แก้ไข: 05 พฤษภาคม 2021

คุณจะต้องส่งเอกสารตัวจริงทั้งหมดที่ได้รับการร้องขอ เมื่อยื่นใบสมัครขอวีซ่า เราขอแนะนำว่าคุณควรจะนำสำเนาเอกสารเหล่านี้ติดไปกับกระเป๋าที่ถือติดตัวไปด้วย เนื่องจากเอกสารเหล่านี้จะถูกตรวจสอบอีกครั้งที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองในสหราชอาณาจักร

แก้ไข: 05 พฤษภาคม 2021

วีซ่านักเรียนที่ถูกออกให้โดย UK VI โรงเรียน Kaplan จะทำการตรวจเช็คเอกสารของนักเรียนให้อีกครั้ง และเอกสารเกี่ยวกับการติดต่อนักเรีบนที่ต่างประเทศl:

 • Passport - นักเรียนต้องนำพาสปอร์ตมาโรงเรียนวันแรก - ทางโรงเรียนจะทำการถ้ายเอกสารวีซ่าและพาสปอร์ตไว้ที่ไฟล์นักเรียน
 • นักเรียนจะต้องเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่พักของนักเรียนที่ต่างประเทศ รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์มือถือ แจ้งทางโรงเรียนของเราเพื่อการติดต่อในอนาคต
 • ถึงแม้ว่านักเรียนจะหาที่พักเอง ทางโรงเรียนก็ยังต้องการข้อมูลติดต่อนักเรียนและเพื่อนนักเรียนที่สามารถติดต่อได้กรณีฉุกเฉิน
 • ถ้านักเรียนมาในวีซ่า Tier 4 (General or Child) นักเรียนต้องเอาเอกสารต้นฉบับมาด้วย

ทางโรงเรียนของเราจะทำการเช็คชื่อเข้าชั้นเรียนของนักเรียนทุกวัน และนักเรียนควรจะเข้าเรียนทุกวัน

นักเรียนต้องทำการแจ้งโรงเรียนทุกครั้งในกรณีที่นักเรียนไม่สามารถมาเรียนได้ในแต่ละวัน พร้อมทั้งให้เหตุและหลักฐานของการไม่สามารถมาเรียนได้ของวันนั้นๆ เช่น ใบรับรองแพทย์ในกรณีที่นักเรียนเจ็บป่วย

แก้ไข: 05 พฤษภาคม 2021

กรุณาเช็คกับทางเจ้าหน้าที่ของเรา เพราะราคามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย

แก้ไข: 05 พฤษภาคม 2021

นักเรียนไม่สามารถต่อวีซ่าได้ในประเทศอังกฤษ นักเรียนต้องกลับไปต่อที่ประเทศของตน

แก้ไข: 05 พฤษภาคม 2021

Kaplan International English จะแจ้งข้อมูลล่าสุดที่มีการเปลี่ยนแปลงให้คุณทราบอย่างต่อเนื่องทันทีที่เราได้รับทราบข้อมูลนี้ ในระหว่างนี้ โปรดอย่ากังวลที่จะ ติดต่อเรา สำหรับทุกๆคำถาม

แก้ไข: 05 พฤษภาคม 2021

Kaplan International English จะแจ้งข้อมูลล่าสุดที่มีการเปลี่ยนแปลงให้คุณทราบอย่างต่อเนื่องทันทีที่เราได้รับทราบข้อมูลนี้ ในระหว่างนี้ โปรดอย่ากังวลที่จะ ติดต่อเรา สำหรับทุกๆคำถาม

แก้ไข: 05 พฤษภาคม 2021

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

 • แนะนำให้คำปรึกษา
 • บริการจัดหาที่พักอาศัย
 • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
 • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111