Informacje o wizach do Australii

Osoby pragnące wyjechać na kurs językowy do Australii muszą posiadać ważną wizę i są odpowiedzialne za jej wyrobienie. 

Jeśli planujesz uczyć się w Australii, będziesz musiał ubiegać się o wizę studencką, ale możesz również uczyć się do 12 tygodni na wizie turystycznej lub w kwalifikujących się krajach do 4 miesięcy na wizie working holiday visa lub work and holiday visa.

Poniżej znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Zalecamy również odwiedzenie strony internetowej Departamentu Spraw Wewnętrznych w celu uzyskania najbardziej aktualnych informacji.

Informacje o wizach do Australii

Czy potrzebuję wizy, aby uczyć się w Australii?

Większość osób będzie musiała ubiegać się o wizę studencką, ale można również uczyć się do 12 tygodni na wizie turystycznej lub, w kwalifikujących się krajach, do 4 miesięcy na wizie working holiday visa lub work and holiday visa.

Więcej informacji na temat uzyskania wizy do Australii można znaleźć na stronie Departamentu Spraw Wewnętrznych

Ile czasu zajmuje uzyskanie wizy studenckiej?

Informacje o czasie oczekiwania na wizę znajdziesz na stronie Departamentu Spraw Wewnętrznych.

Jak szybko mogę rozpocząć kurs?

Złóż wniosek z jak największym wyprzedzeniem; zalecamy, aby zrobić to co najmniej dwa miesiące przed datą rozpoczęcia kursu. Czas oczekiwania na wizę jest różny, w zależności od kraju, w którym składa się wniosek - więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

Nie wpisałem daty rozpoczęcia na moim wniosku, gdyż chcę rozpocząć kurs, gdy tylko uzyskam zgodę na wizę studencką. Czy jest to dopuszczalne?

Nie, musisz podać datę rozpoczęcia programu, abyśmy mogli rozpatrzyć Twój wniosek. Powinieneś wybrać datę, która zapewni wystarczająco dużo czasu na rozpatrzenie wizy i organizację zakwaterowania w Australii. 

Co się stanie, jeśli nie otrzymam wizy?

Zgodnie z naszym Regulaminem otrzymasz zwrot opłaty za kurs. Musisz jednak dostarczyć nam pisemne zawiadomienie o nieotrzymaniu wizy oraz list potwierdzający odmowę wydania wizy (przed datą rozpoczęcia kursu).

Zgodnie z prawem australijskim masz prawo odwołać się od odmowy wydania wizy studenckiej.

Czy Kaplan International Languages wydaje wizy do Australii?

Nie. Wszystkie wizy wydaje Departament Spraw Wewnętrznych.

Jak złożyć wniosek?

Najpierw zapisz się na kurs Kaplan International English. Jeśli spełniasz niezbędne warunki Kaplan International Languages wyda dla Ciebie list ofertowy (Letter of Offer). Po odesłaniu podpisanego listu ofertowego i dokonaniu płatności, Kaplan International Languages ​​wystawi Ci pokwitowanie i eCoE (elektroniczne potwierdzenie rejestracji). Potwierdzenie eCoE jest wymagane podczas ubiegania się o wizę studencką w Departamencie Spraw Wewnętrznych.

Do której ambasady mam się udać?

Generalnie powinieneś udać się do ambasady/konsulatu Australii w kraju, którego posiadasz obywatelstwo (tj. kraju, który wydał Ci paszport). Jeśli w Twoim kraju nie ma ambasady/konsulatu Australii lub jeśli aktualnie znajdujesz się w innym kraju niż ten, który wydał Ci paszport, powinieneś skontaktować się z najbliższą ambasadą Australii, aby sprawdzić, czy może przyjąć Twój wniosek o wizę. Znajdź swoją lokalną ambasadę Australii

Jak długo moja wiza będzie ważna?

Twoja wiza studencka będzie ważna przez czas trwania kursu, jak określono w Twoim eCoE (elektroniczne potwierdzenie rejestracji), plus dodatkowy jeden do trzech miesięcy, w zależności od długości kursu. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę internetową Departamentu Spraw Wewnętrznych.

Czy Kaplan może pomóc mi wypełnić dokumenty przy składaniu wniosku o wizę?

Kaplan International Languages ​​może dostarczyć Ci dokumenty potwierdzające, że zapisałeś się na kurs w naszej szkole - list ofertowy, eCoE (elektroniczne potwierdzenie rejestracji) i/lub pokwitowanie. Jednak wypełnienie wniosku o wizę studencką spoczywa wyłącznie na Tobie.

Strona internetowa Departamentu Spraw Wewnętrznych zawiera listę kontrolną, która pomoże Ci w procesie składania wniosku.

Jakie jest prawdopodobieństwo, że otrzymam wizę?

Kaplan International English nie wydaje wiz i dlatego nie może stwierdzić prawdopodobieństwa otrzymania wizy. Należy pamiętać, że nie ma gwarancji na otrzymanie wizy.

Co się stanie, jeśli nie otrzymam wizy?

Jeśli odmówiono Ci wizy, przed opuszczeniem ambasady/konsulatu powinieneś poprosić urzędnika konsularnego o przyczynę odmowy na piśmie. Masz prawo zażądać pisemnego uzasadnienia takiej odmowy. Jeśli nie podano powodu lub podano inny powód niż powyższy, jest mało prawdopodobne, że Kaplan International English będzie w stanie Ci pomóc. W większości przypadków decyzja rządu jest ostateczna i Kaplan International English nie może zmienić tej decyzji.

Czy moja wiza studencka może zostać przedłużona, jeśli będę potrzebował więcej czasu na naukę?

Uprawnienie do przedłużenia wizy zależy od osobistej sytuacji ucznia. Jeśli Kaplan International Languages zaakceptuje prośbę o przedłużenie kursu, uczeń będzie musiał ponownie przejść przez proces ubiegania się o wizę.

Jakie dowody dot. środków finansowych muszę przedstawić?

Musisz wykazać, że masz wystarczające środki na pokrycie kosztów nauki i życia w Australii. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie Departamentu Spraw Wewnętrznych.

Czy muszę okazać wyciąg z konta jeżeli kurs został już opłacony?

Kaplan International English zaleca, aby wszyscy uczniowie przybywający do Australii mieli przy sobie odpowiednią dokumentację, zgodnie z informacjami na stronie DIAC (Departament ds. Imigracji i Obywatelstwa).

Ile pieniędzy muszę wykazać na moim wyciągu bankowym?

Służby imigracyjne Australii muszą upewnić się, że masz wystarczające środki na pokrycie potrzeb życiowych podczas pobytu w Australii. Przylatując do Australii będziesz musiał również pokazać, że masz bilet powrotny.

Czy mogę zmienić datę rozpoczęcia kursu po otrzymaniu wizy studenckiej?

Możesz zmienić datę rozpoczęcia kursu po otrzymaniu wizy, jednak powinieneś sprawdzić w Departamencie Spraw Wewnętrznych, czy musisz ponownie ubiegać się o nową wizę studencką w wyniku zmiany daty.

Czy mogę zmienić szkołę po otrzymaniu wizy?

Przed złożeniem wniosku o wizę możesz zmienić szkołę bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Kaplan International Languages ​​ma do wyboru pięć szkół w Australii - w Sydney, Perth, Brisbane, Melbourne i Adelajdzie. Skontaktuj się z Kaplan International Languages, aby podać nową lokalizację, a my prześlemy Ci nowy list ofertowy z potwierdzeniem nowej lokalizacji. Jeśli Twoja wiza została już wydana, możesz zmienić lokalizację, jednak zgodnie z naszymi warunkami może się to wiązać z dodatkową opłatą.

Czy mogę wjechać do Australii przed datą rozpoczęcia kursu lub po niej?

Większość uczniów przyjeżdża w weekend bezpośrednio przed rozpoczęciem kursu. Twoja wiza studencka będzie zawierać daty ważności wizy studenckiej, których powinieneś przestrzegać.

Jakie dokumenty będę musiał okazać na granicy?

Po przybyciu należy okazać organom celnym następujące dokumenty. Jeśli nie będziesz miał tych dokumentów, lub jeśli będą one niekompletne, możesz zostać zatrzymany do przesłuchania lub nawet możesz dostać odmowę wjazdu:

 • Ważny (nie wygasły) paszport
 • Ważna (nie wygasła) wiza studencka (jeśli dotyczy)
 • Wyciąg bankowy
 • Bilet powrotny (w przypadku przybycia na wizę turystyczną)
 • Documenty od Kaplan International Languages:

  - List potwierdzający przyjęcie na kurs

  - Dowód zapłaty za kurs
 • - eCoE (elektroniczne potwierdzenie rejestracji)

Więcej informacji o wymaganych dokumentach podróży znajdziesz tutaj.

Jakie są wymagania dotyczące nauki w Kaplan International Languages?

Osoby na wizie studenckiej muszą uczęszczać na zajęcia w pełnym wymiarze godzin. W Kaplan International Languages ​​nauka w pełnym wymiarze godzin to 21 godzin zajęć stacjonarnych tygodniowo. Minimalny wymóg uczestnictwa to 80% zaplanowanych godzin kontaktowych na kurs lub więcej, jeśli jest to wymagane przez ustawodawstwo stanowe lub terytorialne.

Czy mogę pracować podczas nauki w Kaplan International?

Osoby z ważną wizą studencką mogą pracować do 40 godzin na dwa tygodnie po rozpoczęciu kursu i nieograniczoną liczbę godzin podczas wakacji. To prawo do pracy jest automatycznie przyznawane wszystkim osobom przyjeżdżającym na wizę studencką. Studenci mogą również pracować na wizie working holiday visa lub work and holiday visa, ale nie na wizie turystycznej.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz stronie Departamentu Spraw Wewnętrznych.

Informacje na temat wizy Working Holiday

Kto potrzebuje wizy Working Holiday?

Główną różnicą między wizą Working Holiday a wizą Work and Holiday jest rodzaj i długość pracy, którą możesz podjąć, a także to, z jakiego kraju pochodzisz. Wejdź w poniższe linki, aby uzyskać więcej informacji:

Working Holiday Visa

Work and Holiday Visa

Kto może ubiegać się o wizę Working Holiday lub wizę Work and Holiday?

Musisz być obywatelem jednego z wymienionych krajów, aby ubiegać się o wizę Working Holiday lub wizę Work and Holiday.

Do czego upoważnia mnie ta wiza?

Jeśli otrzymasz tę wizę, możesz:

 • przebywać do 12 miesięcy w Australii
 • opuszczać Australię i ponownie do niej wjeżdżać dowolną ilość razy w okresie ważności wizy
 • pracować w Australii do 6 miesięcy u poszczególnych pracodawców
 • uczyć się do 4 miesięcy.

Ważne: należy wjechać do Australii w ciągu 3 miesięcy od przyznania wizy.

Które kraje biorą udział w programie Working Holiday?

Oto lista krajów i regionów, które biorą udział w programie Working Holiday. Jeśli posiadasz paszport jednego z tych krajów, możesz ubiegać się o wizę Working Holiday (podklasa 417).

A-F

G-L

M-Z

Belgia

Niemcy

Malta

Kanada

HKSAR*

Holandia

Cypr

Irlandia

Norwegia

Dania

Włochy

Szwecja

Estonia

Japonia

Tajwan

Finlandia

Korea

UK

Francja*Hong Kong Special Administrative Region (HKSAR) Chińskiej Republiki Ludowej (obejmuje posiadaczy brytyjskiego paszportu zamorskiego).

UWAGA: Jeśli posiadasz paszport z Chile, Tajlandii, Turcji lub USA, możesz ubiegać się o wizę Working Holiday (podklasa 462).

Czy mogę pracować przez 12 miesięcy?

Nie możesz pracować dla tego samego pracodawcy dłużej niż sześć miesięcy; jednak możesz szukać innej pracy tymczasowej na pozostałą część okresu ważności wizy. Więcej informacji można znaleźć tutaj.

Jak długo mogę się uczyć na wizie Working Holiday (podklasa 417)?

Możesz uczyć się do czterech miesięcy. Więcej informacji znajdziesz w poniższych linkach:

Working Holiday Visa

Work and Holiday Visa

Ile kosztuje wiza?

Musisz uiścić bezzwrotną opłatę wizową w wysokości 195 AUD przy składaniu wniosku wizowego w lokalnej ambasadzie lub konsulacie.

Jak złożyć wniosek o wizę?

Zapraszamy do odwiedzenia strony Departamentu Spraw Wewnętrznych odnośnie ubiegania się o wizę Working Holiday lub wizę Work and Holiday:

Working Holiday Visa

Work and Holiday Visa

Gdzie jest moja najbliższa ambasada lub konsulat Australii?

Czy 12 miesiącach mogę przedłużyć wizę?

Jeśli posiadasz paszport z uprawnionego kraju, możesz ubiegać się o kolejne wizy Working Holiday lub Work and Holiday:

Working Holiday Visa

Work and Holiday Visa

Czy mogę po raz kolejny otrzymać wizę Working Holiday, jeśli już kiedyś ją miałem?

Jeśli posiadasz paszport z uprawnionego kraju, możesz ubiegać się o kolejne wizy Working Holiday lub Work and Holiday:

Working Holiday Visa

Work and Holiday Visa

Jeśli nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami, aby uzyskać bezpłatną konsultację w swoim języku.

Skontaktuj się z doradcą