วีซ่าออสเตรเลีย

เมืื่อนักเรียนสมัครเรียนที่ Kaplan International Languages นักเรียนที่มีสัญชาติไทยทุกคนต้องสมัครวีซ่านักเรียนเพื่อเรียนในประเทศออสเตรเลีย

หากคุณวางแผนที่จะศึกษาในออสเตรเลียคุณจะต้องสมัครวีซ่านักเรียน อย่างไรก็ตามคุณสามารถเรียนได้นานถึง 12 สัปดาห์ สำหรับวีซ่าท่องเที่ยวหรือสำหรับนักเรียนที่อยู่ประเทศที่มีสิทธิ์สำหรับวีซ่า Working Holiday วีซ่าทำงาน หรือ Holiday Visa สามารถอยู่ได้สูงสุด 4 เดือน

เรามุ่งมั่นที่จะตอบคำถามใด ๆ ที่คุณอาจมีดังนั้นโปรดสำรวจคำตอบของเราด้านล่าง อย่างไรก็ตามขอแนะนำให้คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศเพื่อรับข้อมูลล่าสุด https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder.

ข้อมูลวีซ่าออสเตรเลีย

ข้าพเจ้ามีวีซ่าเพื่อศึกษาในประเทศออกเตรเลียหรือไม่?

ใช่ นักเรียนไทยต้องการวีซ่าเพื่อเรียนต่อในประเทศออสเตรเลีย หรือหากคุณวางแผนที่จะศึกษาต่อในประเทศออสเตรเลียคุณสามารถเรียนได้นาน 3 เดือนสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว หรือ สำหรับประเทศที่มีสิทธิ์นักเรียนสามารถเรียนได้สูงสุด 4 เดือนโดยถือวีซ่า working holiday วีซ๋าทำงาน หรือ holiday visa. อย่างไรก็ตามนักเรียนส่วนใหญ่จะต้องยื่นขอวีซ่านักเรียน

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอวีซ่าเข้าประเทศออสเตรเลีย โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-finder.

จะต้องใช้เวลานานเท่าใดจึงจะได้รับวีซ่านักเรียน?

โปรดดูที่ลิงค์เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีเวลาดำเนินการโดยเฉลี่ยขึ้นอยู่กับเงื่อนไขวีซ่าของคุณ

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500#aboutVisa-index-6.

ข้าพเจ้าจะต้องยื่นขอวีซ่าก่อนล่วงหน้าเแค่ไหน?

สมัครการยื่นขอวีซ่าล่วงหน้าเท่าที่จะทำได้ อย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้คุณเตรียมตัวอย่างน้อย 2 เดือนก่อนวันเริ่มต้นหลักสูตรของคุณหรือก่อนวันเปิดเรียนเพื่อดำเนินการขอวีซ่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คุณต้องการหาที่พักด้วย เวลาในการดำเนินการของแต่ละประเทศนั้นแตกต่างกัน สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเวลาดำเนินการได้ที่ https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-processing-times.

นักเรียนไม่ได้เขียนวันเริ่มเรียนที่ใบสมัครเพราะต้องการเริ่มเรียนเร็วที่สุดหลังจากได้วีซ่าได้ไหม?

ทางโรงเรียนของเราจำเป็นต้องได้รับแจ้งวันเริ่มเรียน ซึ่งโดยปกตินักเรียนจะได้รับวีซ่าภายในระยะเวลาที่กำหนดถ้าเอกสารครบถ้วน

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าวีซ่าถูกปฏิเสธ?

ตาม Terms and Conditions ของเรา ค่าธรรมเนียมที่จ่ายจะได้รับคืนเมื่อได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานว่าใบสมัครวีซ่าของคุณถูกปฏิเสธก่อนวันเริ่มต้นของคุณ

ภายใต้กฎหมายออสเตรเลีย คุณมีสิทธิ์อุทธรณ์การปฏิเสธวีซ่านักเรียนของคุณ https://www.aat.gov.au/fact-sheets/migration-and-refugee-review-fact-sheets/student-visa-refusals-genuine-stay.

ถ้าไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า คุณควรจะสอบถามเจ้าหน้าที่สถานทูตถึงเหตุผลในการไม่อนุมัติวีซ่าก่อนที่จะออกจากสถานทูต คุณสามารถที่จะร้องขอจดหมายชี้แจงการปฏิเสธเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย หากไม่มีเหตุผล หรือเหตุผลคือเรื่องส่วนตัวของคุณ Kaplan International Languages จะไม่สามารถช่วยคุณได้อีกต่อไป ส่วนใหญ่แล้วการตัดสินใจของรัฐบาลถือเป็นที่สิ้นสุด และ Kaplan International Languages จะไม่สามารถทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจนี้ได้

Kaplan International Languages เป็นผู้ออกวีซ่าออสเตรเลียหรือไม่?

ไม่ วีซ่าจะถูกออกให้โดยกระทรวงการต่างประเทศ

ข้าพเจ้าจะได้รับวีซ่านักเรียนได้อย่างไร?

คุณจะต้องสมัครเรียนที่ Kaplan International Languages ก่อน ถ้าคุณมีคุณสมบัติตามที่กำหนด Kaplan International Languages จะออกใบ (EA) และใบสรุปค่าใช้จ่าย (Invoice) ให้แก่คุณ และจากนั้น Kaplan International Languages จะออกใบเสร็จรับเงิน และใบแสดงการยืนยันการลงทะเบียน (ECOE: Electronic Confirmation of Enrollment) ให้แก่คุณภายหลังจากที่ได้รับใบ EA ที่นักเรียนได้ลงชื่อ และได้รับการชำระเงินเต็มจำนวนจากคุณแล้ว ECOE ของคุณเป็นสิ่งจำเป็นเมื่อคุณยื่นขอวีซ่านักเรียนกับกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเป็นหลักฐานว่าคุณได้สมัครเรียนจริง

ข้าพเจ้าควรจะติดต่อสถานทูตออสเตรเลียแห่งใด?

โดยปกติแล้วคุณจะต้องติดต่อสถานทูต/สถานกงสุลออสเตรเลียในประเทศที่คุณเป็นพลเมือง (ประเทศที่ออกหนังสือเดินทางให้แก่คุณ) ถ้าประเทศของคุณไม่มีสถานทูต/สถานกงสุลออสเตรเลีย หรือในขณะนั้นคุณอยู่ในประเทศอื่น คุณควรจะติดต่อสถานทูตออสเตรเลียที่ใกล้ที่สุด เพื่อที่จะได้ทราบว่าคุณสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตแห่งนั้นได้หรือไม่ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานทูตออสเตรเลียในประเทศของคุณโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations

วีซ่านักเรียนของข้าพเจ้าจะมีอายุเท่าใด?

Kaplan International Languages ไม่ได้เป็นผู้ออกวีซ่าให้กับคุณ ดังนั้นจึงไม่สามารถยืนยันได้ว่าวีซ่าของคุณจะมีอายุเท่าใด โดยปกติแล้ววีซ่าจะมีอายุเท่ากับระยะเวลาของหลักสูตรที่คุณเรียน และจะขยายเวลาให้อีก 4 สัปดาห์ แต่ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ว่าคุณสามารถแสดงเอกสารที่ครบถ้วนแก่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งคุณควรจะต้องสอบถามข้อมูลนี้เพื่อยืนยันความถูกต้องจากสถานทูต/สถานกงสุลออสเตรเลียในประเทศของคุณ

Kaplan International Languages จะช่วยข้าพเจ้ากรอกใบสมัครยื่นขอวีซ่าหรือไม่?

Kaplan International Languages สามารถที่จะช่วยคุณได้ในเรื่องเอกสารที่จะพิสูจน์ว่าคุณเป็นนักเรียนของเรา (เอกสารการลงทะเบียน/eCoE (Electronic Confirmation of Enrollment) เอกสารรับรองที่พักอาศัย และ/หรือใบเสร็จรับเงิน) อย่างไรก็ตาม ก่อนที่นักเรียนจะมาถึง ถือเป็นความรับผิดชอบของนักเรียนที่จะต้องกรอกเอกสารตามที่รัฐบาลกำหนด

เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศมีรายการตรวจสอบเพื่อช่วยคุณสำหรับกระบวนการการยื่นขอวีซ่านี้

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500#HowTo.

การยื่นขอวีซ่าของข้าพเจ้ามีแนวโน้มที่จะได้รับการอนุมัติหรือไม่?

เนื่องจาก Kaplan International Languages ไม่ได้เป็นผู้ออกวีซ่า เราจึงไม่สามารถบอกได้ว่าคุณมีแนวโน้มที่จะได้รับวีซ่าหรือไม่ อย่างไรก็ดี คุณควรจะทราบว่าการที่จะได้วีซ่าหรือไม่นั้นไม่ใช่สิ่งที่จะสามารถรับรองได้

จะเกิดอะไรขึ้นถ้าวีซ่าถูกปฏิเสธ?

ถ้าไม่ได้รับการอนุมัติวีซ่า คุณควรจะสอบถามเจ้าหน้าที่สถานทูตถึงเหตุผลในการไม่อนุมัติวีซ่าก่อนที่จะออกจากสถานทูต คุณสามารถที่จะร้องขอจดหมายชี้แจงการปฏิเสธเป็นลายลักษณ์อักษรด้วย หากไม่มีเหตุผล หรือเหตุผลคือเรื่องส่วนตัวของคุณ Kaplan International Languages จะไม่สามารถช่วยคุณได้อีกต่อไป ส่วนใหญ่แล้วการตัดสินใจของรัฐบาลถือเป็นที่สิ้นสุด และ Kaplan InternationalLanguages จะไม่สามารถทำอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงการตัดสินใจนี้ได้

ข้าพเจ้าสามารถต่ออายุวีซ่านักเรียนได้หรือไม่หากข้าพเจ้าต้องการเวลาในการศึกษามากขึ้น?

ได้ การมีสิทธิ์ได้รับการต่ออายุขึ้นอยู่กับสถานการณ์ส่วนบุคคลของนักเรียน หากได้รับการอนุมัติจาก Kaplan International Languages ​​นักเรียนสามารถขยายเวลาเรียนได้และจะต้องผ่านขั้นตอนการสมัครวีซ่าอีกครั้ง

หลักฐานทางการเงินใดที่ข้าพเจ้าจะต้องเตรียมสำหรับการยื่นวีซ่า

สถานทูตออสเตรเลียต้องการรายละเอียดการเงิน/จดหมายจากธนาคารที่แสดงให้เห็นว่าคุณและ/หรือผู้สนับสนุนของคุณมีเงินมากพอที่จะครอบคลุมค่าเล่าเรียน นอกจากนี้ยังจะต้องแสดงให้เห็นว่าเงินเหล่านั้นจะต้องพร้อมที่จะถอนออกมาได้โดยไม่เสียค่าปรับ ด้วยเหตุนี้รายงานการเงินของบัญชีกระแสรายวันและสะสมทรัพย์จึงเหมาะสมที่สุด รายการเงินได้ โฉนดที่ดิน และการลงทุนรูปแบบอื่นๆ ล้วนไม่ได้รับการยอมรับ ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับจำนวนเงินและเอกสารที่ต้องการสามารถดูได้ที่เว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/student-500#HowTo

ข้าพเจ้าจะต้องแสดงหลักฐานทางการเงินเมื่อมาถึงหรือไม่ แม้ว่าข้าพเจ้าจะชำระเงินแล้ว?

Kaplan International Languages แนะนำว่านักเรียนทุกคนที่มาถึงออสเตรเลียควรจะนำเอกสารมาอย่างครบถ้วนตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ของ DIAC (Department of Immigration and Citizenship): http://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations.

จะต้องมีเงินอยู่เท่าไหร่ในหลักฐานทางการเงินของธนาคาร?

กำหนดว่าคุณจะต้องมีเงินเพียงพอที่จะครอบคลุมค่าครองชีพขณะที่อยู่ในออสเตรเลีย คุณจะต้องแสดงบัตรโดยสารเครื่องบินขากลับขณะที่มาถึงออสเตรเลียด้วย

ข้าพเจ้าสามารถที่จะเปลี่ยนวันเริ่มต้นหลักสูตรได้หรือไม่ภายหลังจากที่ได้รับวีซ่าประเภทนักเรียนแล้ว?

คุณสามารถที่จะเปลี่ยนวันเริ่มเรียนได้ทุกเมื่อก่อนที่คุณจะมาถึงออสเตรเลีย อย่างไรก็ตามคุณควรตรวจสอบกับกระทรวงการต่างประเทศหากคุณต้องการสมัครวีซ่านักเรียนใหม่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงวันที่

ข้าพเจ้าสามารถที่จะเปลี่ยนสถานที่เรียนเป็นแคมปัสอื่นของ Kaplan Australia ภายหลังจากที่ได้รับวีซ่าประเภทนักเรียนได้หรือไม่?

คุณสามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่เรียนของ Kaplan International Languages ​​ได้ตลอดเวลา ก่อนที่คุณจะสมัครวีซ่านักเรียนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม Kaplan International Languages ​​มี 5 โรงเรียนให้เลือกในออสเตรเลีย ได้แก่: ซิดนีย์ เพิร์ธ บริสเบน เมลเบิร์น และแอดิเลด เพียงติดต่อกับ Kaplan International Languages ​​เพื่อยืนยันที่สถานที่ใหม่และจดหมายตอบรับฉบับใหม่จะถูกส่งถึงคุณ หากวีซ่าของคุณได้รับการออกให้คุณสามารถเปลี่ยนสถานที่ได้ อย่างไรก็ตามหลังจากเริ่มต้นตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของเราคุณจะต้องชำระส่วนต่างในค่าธรรมเนียมหลักสูตร

ในกรณีถ้าคุณได้รับวีซ่าแล้ว คุณก็ยังสามารถที่จะเปลี่ยนสถานที่เรียนได้เช่นกัน แต่จะต้องยื่นเอกสารการเปลี่ยนแปลงสถานที่เรียน (Change of Provider application) ก่อนที่จะมาถึงออสเตรเลีย ซึ่งอาจจะต้องมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม โปรดตรวจสอบค่าธรรมเนียมจากสถานทูต/สถานกงสุลออสเตรเลีย ถ้าชื่อสถานที่เรียนไม่สอดคล้องกับที่ระบุไว้ในวีซ่า เนื่องจากคุณเปลี่ยนสถานที่เรียนภายหลังจากที่ได้รับวีซ่าแล้ว คุณอาจจะได้รับการปฏิเสธให้เข้าออสเตรเลีย

ข้าพเจ้าสามารถที่จะเข้าออสเตรเลียก่อนหรือหลังวันเริ่มต้นเรียนก็ได้ใช่หรือไม่?

นักเรียนส่วนใหญ่จะเดินทางมาถึงในช่วงสุดสัปดาห์ทันทีก่อนเริ่มหลักสูตรหรือเปิดเรียน วีซ่านักเรียนของคุณจะมีวันที่ ที่วีซ่านักเรียนของคุณถูกกำหนดไว้ คุณควรปฏิบัติตามวันที่เหล่านี้

ข้าพเจ้าจะต้องแสดงเอกสารอะไรบ้างที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง?

โดยทั่วไปแล้วคุณจะต้องแสดงเอกสารเหล่านี้แก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมือง หากเอกสารเหล่านี้สูญหายหรือไม่สมบูรณ์ คุณอาจจะโดนกักตัว สอบสวน และถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง

 • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ

 • วีซ่าประเภทนักเรียนที่ยังไม่หมดอายุ (ถ้าสามารถใช้ได้)

 • หลักฐานทางด้านการเงิน

 • หลักฐานการเดินทางออกนอกประเทศที่คุณพำนักอยู่ (ในกรณีที่ได้รับวีซ่าประเภทท่องเที่ยว)

 • เอกสารจาก Kaplan International Languages:

 • - จดหมายตอบรับ 
  - ใบเสร็จรับเงิน

 • eCoE (Electronic Confirmation of Enrollment)

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดเยี่ยชม

https://www.abf.gov.au/entering-and-leaving-australia/crossing-the-border/at-the-border/travel-documents

สิ่งที่นักเรียนจะต้องเรียนกับ Kaplan international languages?

ด้วยวีซ่านักเรียนที่นักเรียนต้องเรียนกับ Kaplan Internatioanl นั้น นักเรียนต้องเรียน 21 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ (Intensive EnglishEnglish for BusinessIELTS SupplementaryCambridge Exam preparation courses).

ถ้านักเรียนขาดเรียนหรือไม่สามารถเข้าชั้นเรียนให้ได้ดับมาตราฐานขั้นต่ำของเรา นักเรียนจะถือรายงานชื่อเสนอต่อ Department of Immigration and Citizenship ซึ่งสถานะวีซ่านั้นเรียนจะถูดถอดถอนหลังจากการแจ้ง

 

ข้าพเจ้าสามารถที่จะทำงานพาร์ทไทม์ ขณะที่เรียนอยู่ที่ Kaplan International Languages ได้หรือไม่?

นักเรียนที่ถือวีซ่านักเรียนที่ยังไม่หมดอายุสามารถทำงานได้ไม่เกิน 40 ชั่วโมง ทุก 2 สัปดาห์หลังจากเริ่มเรียนหลักสูตร และทำงานได้ไม่จำกัดชั่วโมงในช่วงปิดภาคเรียน นักเรียนที่ได้รับวีซ่านักเรียนจะได้รับสิทธิในการทำงานโดยอัตโนมัติ กเรียนที่ได้รับวีซ่าประเภททำงานในช่วงวันหยุด (Working Holiday Visa) ก็สามารถที่จะทำงานได้เช่นกัน แต่นักเรียนที่ได้รับวีซ่าประเภทนักท่องเที่ยวจะไม่สามารถทำงานได้

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิทธิการทำงานของวีซ่าของคุณ โปรดตรวจสอบหลักเกณฑ์ในเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ

 https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing.

วีซ่าเรียนและทำงาน

อะไรคือความแตกต่างระหว่างวีซ่าทำงานในช่วงวันหยุด (WORKING HOLIDAY VISA) กับ WORK AND HOLIDAY VISA วีซ่าเหล่านี้อนุญาตให้ข้าพเจ้าทำอะไรได้บ้าง?

ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่าง วีซ่าทำงานในช่วงวันหยุด (Working Holiday Visa) และ Work and Holiday Visa คือประเภทและระยะเวลาในการทำงานที่คุณสามารถทำได้ รวมถึงประเทศที่มีสิทธิ์มในการขอวีซ่าประเภทนี้ โปรดตรวจสอบลิงค์ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

Working Holiday Visa

Work and Holiday Visa

 

 

ใครบ้างที่จะสามารถยื่นขอวีซ่าประเภททำงานในช่วงวันหยุดในออสเตรเลีย?

คุณต้องเป็นพลเมืองของประเทศใดประเทศหนึ่งต่อไปนี้ เพื่อยื่นขอวีซ่าทำงานในช่วงวันหยุด:

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/first-working-holiday-417#Eligibility

หรือหนึ่งในประเทศต่อไปนี้ สำหรับ Work and Holiday visa:

https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462/first-work-holiday-462#Eligibility

ข้าพเจ้าจะสามารถทำอะไรได้บ้างถ้าได้รับวีซ่าประเภทนี้?

 • คุณจะอาศัยอยู่ในออสเตรเลียได้ 1 ปี

 • สามารถออกนอกประเทศและกลับเข้ามาในออสเตรเลียกี่ครั้งก็ได้โดยไม่จำกัดจำนวนในขณะที่วีซ่ายังไม่หมดอายุ

 • ทำงานในออสเตรเลียให้แก่นายจ้างได้รายละ 6 เดือน

 • เรียนได้ ไม่เกิน 4 เดือน

ประเทศใดบ้างที่เข้าร่วมในโครงการทำงานในช่วงวันหยุด (WORKING HOLIDAY PROGRAM)?

ตารางแสดงชื่อประเทศและภูมิภาคที่เข้าร่วมในโครงการทำงานในช่วงวันหยุดในออสเตรเลีย ถ้าคุณถือหนังสือเดินทางของประเทศเหล่านี้ คุณมีสิทธิที่จะยื่นขอ วีซ่าประเภททำงานในช่วงวันหยุด Working Holiday Visa (subclass 417).

A-F

G-L

M-Z

Belgio

Germania

Malta

Canada

HKSAR*

Paesi Bassi

Cipro, Repubblica di

Repubblica d'Irlanda

Norvegia

Danimarca

Italia

Svezia

Estonia

Giappone

Taiwan

Finlandia

Repubblica di Corea

Regno Unito

Francia

ข้าพเจ้าสามารถทำงานตลอด 12 เดือนได้หรือไม่?

คุณไม่สามารถที่จะทำงานให้นายจ้างรายใดรายหนึ่งเกิน 6 เดือน อย่างไรก็ดี คุณสามารถที่จะหางานชั่วคราวได้ในช่วงที่วีซ่ายังไม่หมดอายุ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองของออสเตรเลีย 

http://www.immi.gov.au/visitors/working-holiday/visa-options.htm

ข้าพเจ้าจะมีระยะเวลาเรียนเท่าใดถ้าได้รับวีซ่าประเภททำงานในช่วงวันหยุด (SUBCLASS 417) หรือ WORK AND HOLIDAY VISA (SUBCLASS 417)?

คุณสามารถเรียนได้มากถึง 4 เดือน โปรดอ้างอิงลิงค์ด้านล่างสำหรับเงื่อนไขวีซ่า Working Holiday Visa:

Working Holiday Visa

Work and Holiday Visa

 

 

ค่าวีซ่าราคาเท่าไหร่?

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพิ่มเติม เนื่องจากราคามีการเปลี่ยนแปลงบ่อย

สมัครได้อย่างไร?

กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของกระทรวงการต่างประเทศ ‘How To’ guide on applying for your Working Holiday Visa or Work and Holiday visa:

Working Holiday Visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/first-working-holiday-417#HowTo

Work and Holiday Visa
 https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462/first-work-holiday-462#HowTo

 

ข้าพเจ้าควรจะติดต่อสถานทูตออสเตรเลียแห่งใด?

โดยปกติแล้วคุณจะต้องติดต่อสถานทูต/สถานกงสุลออสเตรเลียในประเทศที่คุณเป็นพลเมือง (ประเทศที่ออกหนังสือเดินทางให้แก่คุณ) ถ้าประเทศของคุณไม่มีสถานทูต/สถานกงสุลออสเตรเลีย หรือในขณะนั้นคุณอยู่ในประเทศอื่น คุณควรจะติดต่อสถานทูตออสเตรเลียที่ใกล้ที่สุด เพื่อที่จะได้ทราบว่าคุณสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตแห่งนั้นได้หรือไม่ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานทูตออสเตรเลียในประเทศของคุณโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์: https://www.border.gov.au/about/contact/offices-locations

ข้าพเจ้าสามารถที่จะต่ออายุวีซ่าให้เกิน 1 ปีได้หรือไม่?

หากคุณถือหนังสือเดินทางจากประเทศที่มีสิทธิ์คุณสามารถสมัคร Working Holiday Visas หรือ Work and Holiday Visas ได้:

Working Holiday Visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/ visti / getting-a-visto / visto di messa in vendita / lavoro-vacanza-417

Work and Holiday Visa
https: / /immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462

 

ข้าพเจ้าได้เคยเข้าร่วมโครงการทำงานในช่วงวันหยุดในออสเตรเลียแล้ว ข้าพเจ้าสามารถที่จะสมัครเป็นครั้งที่สองได้หรือไม่

หากคุณถือหนังสือเดินทางจากประเทศที่มีสิทธิ์คุณสามารถสมัครวีซ่าวันหยุดทำงานใบที่สอง หรือ work and holiday visa ได้ กรุณาเยี่ยมชมลิงค์ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

Secondo Working Holiday Visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-417/second-working-holiday-417

Secondo Work and Holiday Visa
https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/work-holiday-462/second-work-holiday-462

 

ถ้าคำถามขอคุณไม่มีคำตอบในนี้ กรุณาติดต่อเรา

ติดต่อที่ปรึกษา