Visa - Wiza do Nowej Zelandii – informacje

Wiza do Nowej Zelandii – informacje

Wybierając kurs Kaplan w Nowej Zelandii, możesz potrzebować wizy. Prosimy zapoznać się z podanymi informacjami o wymaganiach wizowych i procesie składania wniosku.

Ważne: Obywatelsko polskie uprawnia Cię do nauki w Nowej Zelandii do 12 tygodni bez wizy. Jeśli chcesz uczyć się przez dłuższy okres, będziesz potrzebować wizy studenckiej. Więcej informacji na stronie www.immigration.govt.nz/migrant/stream/visit/.

Wiza do Nowej Zelandii – informacje

Praca w niepełnym wymiarze godzin (dla uczniów na kursach angielskiego):

Uczniowie posiadający ważną wizę studencką mają możliwość podjęcia pracy do 20 godzin tygodniowo pod warunkiem, że odbywany przez nich kurs spełnia określone wymogi.

Warunki otrzymania wizy studenckiej uprawniającej do jednoczesnego podjęcia pracy*:

- Musisz uczyć się w pełnym wymiarze godzin
- Twój kurs językowy musi trwać co najmniej 6 miesięcy
- Głównym celem przyjazdu na kurs jest podniesienie poziomu angielskiego, a nie praca
- Posiadasz certyfikat IELTS z średnią 5.0 nie starszy niż 2 lata (należy go okazać przy składaniu wniosku)
- Możesz pracować tylko na pół etatu (maksymalnie 20 godzin tygodniowo)

* Uczniowie mogą pracować w niepełnym wymiarze godzin, jeżeli spełnione zostaną wszystkie wymienione warunki.

Więcej informacji na stronie: https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas.

Ostatnia aktualizacja: 13 Listopad 2020

Osoby przyjeżdżające na wizie turystycznej mogą podjąć naukę pod warunkiem, że ich pobyt w Nowej Zelandii jest krótszy niż 3 miesiące, a głównym celem przyjazdu jest wypoczynek wakacyjny.

Obywatele niektórych krajów (w tym Polski) są zwolnieni z obowiązku wyrobienia wizy w przypadku pobytu krótszego niż 3 miesiące. Podjęcie nauki też jest wtedy możliwe.

Więcej informacji można znaleźć na stronie: http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/visit/ .

 

Ostatnia aktualizacja: 13 Listopad 2020

Wniosek o wizę studencką można złożyć online: http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/study/application/.

Ostatnia aktualizacja: 25 Marzec 2020

Ambasada Nowej Zelandii znajduje się w Warszawie. Więcej informacji na stronie: https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/poland/new-zealand-embassy/.

 

Ostatnia aktualizacja: 13 Wrzesień 2017

Zalecamy złożenie wniosku o wizę przynajmniej 1–2 miesiące przed planowanym wyjazdem. Proces wyrobienia wizy trwa przeważnie od 4 do 6 tygodni.

Ostatnia aktualizacja: 13 Listopad 2020

Kaplan może przesłać Ci dokumenty potwierdzające Twój status ucznia (list potwierdzający przyjęcie do jednej z naszych szkół oraz potwierdzenie uiszczenia opłaty za kurs). Jednak zebranie kompletu wymaganych dokumentów oraz złożenie wniosku o wizę jest odpowiedzialnością ucznia.

Po przyjeździe do szkoły Kaplan, możemy udzielić informacji na temat zmiany rodzaju wizy lub ubiegania się o jej przedłużenie.

Ostatnia aktualizacja: 13 Listopad 2020

W przypadku kursów krótszych niż 3 miesiące wiza może nie być konieczna.

Jeśli nie otrzymasz wizy, powinieneś poprosić urzędnika konsularnego o podanie powodu odmówienia wydania wizy zanim opuścisz ambasadę. Masz prawo otrzymać odmowę na piśmie (będziesz potrzebować tego dokumentu, ubiegając się o zwrot opłaty za kurs). Jeśli nie podano powodu lub powód dotyczy osobistych kwestii, Kaplan International English nie może dalej pomóc. W większości przypadków decyzja rządu jest ostateczna i nie mamy możliwości na nią wpłynąć.

Aby otrzymać zwrot opłat za kurs (szczegółowe warunki dot. zwrotów w regulaminie), należy przesłać pisemne zawiadomienie do Kaplan oraz dokument potwierdzający odmowę wydania wizy przed datą rozpoczęcia kursu.

Ostatnia aktualizacja: 13 Listopad 2020

Tak, jeżeli chcesz kontynuować naukę w Kaplan, nasi pracownicy pomogą Ci w ubieganiu się o przedłużenie wizy. Musisz zawiadomić nas o planowanym przedłużeniu pobytu przynajmniej 4 tygodnie przed datą zakończenia kursu lub datą wygaśnięcia wizy.

Ostatnia aktualizacja: 07 Listopad 2019

Konto bankowe w Nowej Zelandii

Uczeń musi udowodnić, że posiada wystarczające środki finansowe, aby się utrzymać podczas pobytu w Nowej Zelandii (równowartość NZD$1250 na miesiąc przy składaniu wniosku o wizę studencką) oraz bilet powrotny lub środki wystraczające na zakup takiego biletu (NZD$1000).

Ponadto uczeń musi przedstawić wyciągi bankowe pokazujące transakcje z 3 miesięcy wstecz (środki pobrane i wpłacone na konto). Każda wypłata gotówki powyżej NZD$300 wymaga wyjaśnień.

 
Konto osobiste zagraniczne (nie w Nowej Zelandii)

Uczeń musi udowodnić, że posiada wystarczające środki finansowe, aby się utrzymać podczas pobytu w Nowej Zelandii.

Ponadto uczeń musi przedstawić wyciągi bankowe pokazujące transakcje z 3 miesięcy wstecz (środki pobrane i wpłacone na konto). Wyciągi muszą być przetłumaczone na język angielski. W przypadku wyciągów z kilku kont bankowych należy załączyć list z wyjaśnieniami oraz dowód, że uczeń ma dostęp do tych kont (zwykle w postaci karty kredytowej/debetowej).

Ostatnia aktualizacja: 13 Listopad 2020

Możesz zmienić datę rozpoczęcia kursu przed przyjazdem do Nowej Zelandii. W tym celu niezwłocznie skontaktuj się z Kaplan, aby potwierdzić nową datę.

Uwaga: Jeżeli data rozpoczęcia kursu ulega przesunięciu, ważne jest, żeby data zakończenia kursu nie przekroczyła terminu ważności wizy (w przeciwnym razie konieczne będzie wyrobienie nowej wizy).

Kaplan prześle Ci uaktualniony list potwierdzający przyjęcie do szkoły z nową datą rozpoczęcia i zakończenia. Niepoinformowanie Kaplan o zmianie terminu kursu może spowodować problemy w ambasadzie lub przy przekraczaniu granicy.

Jeżeli chcesz rozpocząć kurs w terminie wcześniejszym niż planowany, wystarczy przyjść do szkoły i poprosić o wcześniejsze rozpoczęcie kursu.

Ostatnia aktualizacja: 13 Listopad 2020

Na wizie studenckiej jest podany okres ważności wizy. Należy przestrzegać tych dat.

Jeżeli przyjedziesz do Nowej Zelandii po dacie rozpoczęcia kursu, możesz mieć problemy na granicy ze względu na brak stawiennictwa w szkole w wymaganym terminie. Aby uniknąć problemów na granicy, należy skontaktować się z Kaplan i poprosić o przesunięcie daty rozpoczęcia kursu, jeżeli przyjazd w terminie jest niemożliwy.  Kaplan prześle Ci wówczas uaktualniony list potwierdzający przyjęcie do szkoły z późniejszą datą rozpoczęcia kursu.

Uwaga: Jeśli zmieniasz datę rozpoczęcia, data zakończenia kursu nie może wykraczać poza termin ważności wizy (w przeciwnym razie konieczne jest wyrobienie nowej wizy).

Ostatnia aktualizacja: 13 Listopad 2020

Przekraczając granicę Nowej Zelandii, należy mieć przy sobie:

  • Ważny paszport
  • Ważną wizę studencką (jeżeli jest wymagana; dowiedz się więcej o zwolnieniu z obowiązku wyrobienia wizy)
  • Wyciąg z konta
  • Bilet powrotny (dot. osób przyjeżdżających na wizie turystycznej)
  • Dokumenty przesłane przez Kaplan International English:

- list potwierdzający przyjęcie do szkoły
- potwierdzenie zapłaty

Jeżeli któregoś z powyższych dokumentów brakuje, istnieje ryzyko zatrzymania, przesłuchania i braku pozwolenia na wjazd do kraju.

Więcej informacji na stronie: http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/study/imacceptedtellmemore/arrivinginnewzealand/

Ostatnia aktualizacja: 26 Marzec 2020

Wiza do pracy wakacyjnej – informacje

Wiza do pracy wakacyjnej (working holiday visa) różni się kryteriami, jakie należy spełnić przy składaniu wniosku, w zależności od Twojego obywatelstwa oraz rocznego limitu wydawanych wiz.

Aby sprawdzić dostępność wiz i warunki ubiegania się, odwiedź stronę: http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/workingholiday/.

Ostatnia aktualizacja: 09 Styczeń 2020

Jak możemy pomóc?

Nasi doradcy służą pomocą przy wyborze kursu językowego, który najbardziej odpowiada Twoim celom edukacyjnym i zawodowym.

  • Zakwaterowanie
  • Informacje o wizach
  • Szczegóły dot. podróży

Skontaktuj się z naszym doradcą  lub zadzwoń po numer:

+48 (22) 307-26-46