Visa - วีซ่านิวซีแลนด์

วีซ่านิวซีแลนด์

เมื่อสมัครเรียนที่ Kaplan International Languages ​​นักเรียนจะต้องสมัครวีซ่า หากคุณวางแผนที่จะศึกษาต่อที่ประเทศนิวซีแลนด์ คุณอาจต้องสมัครวีซ่านักเรียนอย่างไรก็ตามคุณสามารถเรียนได้นานถึง 3 เดือนสำหรับวีซ่าท่องเที่ยว สำหรับนักเรียนที่อยู่ประเทศที่มีสิทธิ์สำหรับวีซ่า Working Holiday สามารถเรียนได้นานถึง 6 เดือน

เราตั้งใจเป็นอย่างยิ่งที่จะตอบคำถามใด ๆ ที่คุณอาจมีดังนั้นโปรดสำรวจคำตอบของเราด้านล่าง อย่างไรก็ตามขอแนะนำให้คุณไปที่ เว็บไซต์ตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ เพื่อตรวจสอบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันที่สุด

ข้อมูลวีซ่านิวซีแลนด์

คุณอาจได้รับอนุญาตให้ทำงานได้มากถึง 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในขณะที่คุณมีวีซ่านักเรียนที่ถูกต้อง และหากหลักสูตรของคุณตรงตามเงื่อนไขบางประการ

กรุณาอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ในลิ้งค์นี้ http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/workingholiday/ 

แก้ไข: 13 พฤศจิกายน 2020

นักเดินทางสามารถศึกษาด้วยวีซ่าผู้มาเยือนได้ก็ต่อเมื่อพวกเขาต้องการที่จะอยู่ในนิวซีแลนด์น้อยกว่า 3 เดือนและจุดประสงค์หลักในการเยี่ยมชมคือการท่องเที่ยว

ผู้เดินทางจากประเทศที่ได้รับการยกเว้นวีซ่าจะได้รับสิทธิ์เข้าประเทศนิวซีแลนด์โดยไม่ต้องขอวีซ่าหากอยู่ในประเทศน้อยกว่า 3 เดือน แต่จะต้องยื่นขอ NZeTA (NZ Electronic Travel Authority) และชำระค่าธรรมเนียมวีซ่านานาชาติ

หากต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมและดูว่าประเทศของคุณอยู่ในรายการขอยกเว้นวีซ่าหรือไม่ โปรดไปที่ http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/visit/ 

แก้ไข: 13 พฤศจิกายน 2020

เนื่องจากกฎหมายของทางประเทศไทยและนิวซีแลนด์มีการเปลี่ยนแปลงบ่อย นักเรียนกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อรับข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการสมัครวีซ่านักเรียน

แก้ไข: 25 มีนาคม 2020

โดยปกติแล้วคุณจะต้องติดต่อสถานทูต/สถานกงสุลนิวซีแลนด์ในประเทศที่คุณเป็นพลเมือง (ประเทศที่ออกหนังสือเดินทางให้แก่คุณ) ถ้าประเทศของคุณไม่มีสถานทูต/สถานกงสุลนิวซีแลนด์ หรือในขณะนั้นคุณอยู่ในประเทศอื่น คุณควรจะติดต่อสถานทูตอนิวซีแลนด์ที่ใกล้ที่สุด เพื่อที่จะได้ทราบว่าคุณสามารถที่จะยื่นขอวีซ่าที่สถานทูตแห่งนั้นได้หรือไม่ หากคุณต้องการทราบข้อมูลเกี่ยวกับสถานทูตอนิวซีแลนด์ในประเทศของคุณโปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์ www.immigration.govt.nz

แก้ไข: 13 กันยายน 2017

คุณควรจะวางแผนในการสมัครล่วงหน้าเท่าที่จะทำได้ อย่างไรก็ตามเราขอแนะนำให้คุณเตรียมตัวอย่างน้อยในการยื่นขอวีซ่าประมาณ 1-2 เดือน ก่อนวันที่คุณต้องการจะเริ่มต้นเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่คุณต้องการหาที่พักให้ได้ก่อนที่จะเริ่มเรียน เวลาในการดำเนินการขอวีซ่าของแต่ละประเทศจะแตกต่างกันดังนั้นโปรดพูดคุยกับตัวแทนของคุณหรือตัวแทน Kaplan

แก้ไข: 13 พฤศจิกายน 2020

คุณจะต้องระบุวันเริ่มต้นเรียน เพื่อที่ใบสมัครจะได้รับการดำเนินการต่อไป คุณควรจะต้องเผื่อเวลาไว้ให้พอสำหรับขั้นตอนการยื่นขอวีซ่าและหาที่พัก

แก้ไข: 02 กุมภาพันธ์ 2016

ไม่ได้ วีซ่าจะได้รับการออกโดย New Zealand Immigration Service หรือ สถานทูต/สถานกงสุลนิวซีแลนด์ในต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม Kaplan International Languages ​​Auckland เป็นศูนย์ประมวลผลวีซ่าออนไลน์ที่ได้รับการยอมรับสำหรับการเข้าประเทศนิวซีแลนด์ ซึ่งหมายความว่านักเรียนปัจจุบันที่มีวีซ่านักเรียนที่ถูกต้องสามารถยื่นขอต่ออายุวีซ่านักเรียนผ่านทาง Kaplan International Language Auckland ได้ การต่ออายุวีซ่านักเรียนจะยังคงดำเนินการโดย Immigration New Zealand เพื่อที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้คุณต้องมีผลการเข้าชั้นเรียนอย่างน้อย 90%

แก้ไข: 13 พฤศจิกายน 2020

โดยทั่วไปแล้ววีซ่านักเรียนของคุณจะมีอายุในช่วงระยะเวลาของหลักสูตรที่นักเรียนได้ลงเรียนและสูงสุด 4 สัปดาห์

กรุณาดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ Immigration New Zealand.

แก้ไข: 13 พฤศจิกายน 2020

Kaplan International Languages สามารถที่จะช่วยคุณได้ในเรื่องเอกสารที่จะพิสูจน์ว่าคุณเป็นนักเรียนของเรา (จดหมายตอบรับ, เอกสารรับรองที่พัก และ/หรือใบเสร็จรับเงิน) อย่างไรก็ตาม ก่อนที่นักเรียนจะมาถึง นักเรียนจะต้องรับผิดชอบการกรอกเอกสารของรัฐแต่เพียงผู้เดียว

กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ตรวจคนเข้าเมืองนิวซีแลนด์ สำหรับรายการตรวจสอบเพื่อช่วยคุณในการยื่นขอวีซ่านักเรียนครั้งแรก.

ทันทีที่คุณมาถึง Kaplan International Languages เรายินดีที่จะช่วยคุณในการเปลี่ยนวีซ่าหรือขอต่ออายุวีซ่า - ผ่านบริการของเราในฐานะศูนย์ประมวลผลวีซ่าออนไลน์ที่ได้รับการยอมรับของประเทศนิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตามวีซ่าทั้งหมดนั้นดำเนินการโดย Immigration New Zealand

แก้ไข: 13 พฤศจิกายน 2020

ตาม Terms and Conditions ของเรา ค่าธรรมเนียมที่จ่ายจะได้รับคืนเมื่อได้รับการแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรและหลักฐานว่าใบสมัครวีซ่าของคุณถูกปฏิเสธก่อนวันเริ่มต้นการเรียนของคุณ

ภายใต้กฎหมายของนิวซีแลนด์ คุณมีสิทธิ์อุทธรณ์การปฏิเสธวีซ่านักเรียนของคุณ หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/tools-and-information/general-information/reconsideration-of-a-declined-visa

เมื่อคุณอยู่กับ Kaplan International Languages เรายินดีที่จะช่วยคุณเปลี่ยนวีซ่าหรือขอต่ออายุวีซ่า - ผ่านบริการของเราในฐานะศูนย์ประมวลผลวีซ่าออนไลน์ที่ได้รับการยอมรับของประเทศนิวซีแลนด์ อย่างไรก็ตามวีซ่าทั้งหมดดำเนินการโดย Immigration New Zealand

แก้ไข: 13 พฤศจิกายน 2020

ได้ ถ้าคุณต้องการเรียนต่อที่ Kaplan International English ฝ่ายบริการนักเรียนของเรายินดีที่จะให้ความช่วยเหลือคุณในการต่อายุวีซ่าประเภทนักเรียน คุณควรจะแจ้งฝ่ายบริการนักเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์ก่อนจะถึงวันสุดท้ายของการเรียน

แก้ไข: 07 พฤศจิกายน 2019

สถานทูตนิวซีแลนด์ต้องการรายละเอียดการเงิน/จดหมายจากธนาคารที่แสดงให้เห็นว่าคุณและ/หรือผู้สนับสนุนของคุณมีเงินมากพอที่จะครอบคลุมค่าเล่าเรียน นอกจากนี้ยังจะต้องแสดงให้เห็นว่าเงินเหล่านั้นจะต้องพร้อมที่จะถอนออกมาได้โดยไม่เสียค่าปรับ ด้วยเหตุนี้รายงานการเงินของบัญชีกระแสรายวันและสะสมทรัพย์จึงเหมาะสมที่สุด รายการเงินได้ โฉนดที่ดิน และการลงทุนรูปแบบอื่นๆ ล้วนไม่ได้รับการยอมรับ

คุณสามารถที่จะแสดงหลักฐานทางการเงินผ่านบัญชีหลายบัญชี และ/หรือรายละเอียดการเงินของผู้สนับสนุนหลายคนได้เช่นกัน ถ้าจำเป็น

ข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับ คุณสมบัติและข้อกำหนดต่างกันไปในแต่ละประเทศ โปรดตรวจสอบข้อกำหนดสำหรับประเทศของคุณที่ https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas

แก้ไข: 13 พฤศจิกายน 2020

Kaplan International Languages แนะนำให้นักเรียนทุกคนที่เดินทางมาถึงนิวซีแลนด์พกเอกสารที่เหมาะสม ตามที่ระบุไว้ในเว็บเพจศุลกากรนิวซีแลนด์: https://www.customs.govt.nz/personal/travel-to-and-from-nz/travelling-to-nz/on-your-arrival/

แก้ไข: 13 พฤศจิกายน 2020

<p>คุณสามารถที่จะเปลี่ยนวันเริ่มเรียนได้ทุกเมื่อก่อนที่คุณจะมาถึงนิวซีแลนด์ เพียงแต่จะต้องติดต่อกับ Kaplan&nbsp;International Languages&nbsp;เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงทันทีที่คุณต้องการจะเปลี่ยนแปลง หลังจากนั้น Kaplan&nbsp;International Languages&nbsp;จะส่งจดหมายตอบรับซึ่งระบุวันเริ่มต้นเรียนใหม่ที่ได้แก้ไขแล้วไปให้คุณทางไปรษณีย์ นอกจากนี้คุณจะต้องตรวจสอบกับ Immigration New Zealand เพื่อตรวจสอบว่าคุณจำเป็นต้องสมัครวีซ่านักเรียนใหม่เพื่อรองรับวันที่ใหม่หรือไม่ ถ้าคุณไม่แจ้ง Kaplan&nbsp;International Languages&nbsp;ว่าต้องการจะเปลี่ยนวันเริ่มต้นหลักสูตรอาจจะก่อให้เกิดปัญหากับคุณที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง และ/หรือสถานทูตนิวซีแลนด์แต่ถ้าคุณต้องการเปลี่ยนไปเริ่มเรียนเร็วขึ้น เราสามารถจัดการให้คุณได้ เพียงแค่ติดต่อกับ Kaplan&nbsp;International Languages&nbsp;เพื่อแจ้งให้ทราบว่าคุณต้องการจะเริ่มเรียนเร็วขึ้น</p>

แก้ไข: 13 พฤศจิกายน 2020

นักเรียนส่วนใหญ่จะมาถึงในช่วงวันสุดสัปดาห์ทันทีก่อนเริ่มหลักสูตร วีซ่านักเรียนที่ออกให้กับคุณโดย Immigration New Zealand จะแจ้งให้คุณทราบถึงวันที่วีซ่านักเรียนของคุณ ซึ่งคุณควรปฏิบัติตามวันที่เหล่านี้

แก้ไข: 13 พฤศจิกายน 2020

โดยทั่วไปแล้วคุณจะต้องแสดงเอกสารเหล่านี้แก่เจ้าหน้าที่ประจำด่านตรวจคนเข้าเมือง หากเอกสารเหล่านี้สูญหายหรือไม่สมบูรณ์ คุณอาจจะโดนกักตัว สอบสวน และถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าเมือง

 • หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ
 • วีซ่าประเภทนักเรียนที่ยังไม่หมดอายุ (ถ้าสามารถใช้ได้)
 • หลักฐานทางด้านการเงิน
 • หลักฐานการเดินทางออกนอกประเทศที่คุณพำนักอยู่ (ในกรณีที่ได้รับวีซ่าประเภทท่องเที่ยว)
 • เอกสารจาก Kaplan International English:
 • - จดหมายตอบรับ 
  - ใบเสร็จรับเงิน

 

ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาอ่านรายละเอียดตามลิ้ง: http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/study/imacceptedtellmemore/arrivinginnewzealand/

แก้ไข: 26 มีนาคม 2020

นักเรียนที่ถือวีซ่าประเภทนักเรียนจะต้องเรียนเต็มเวลา เรียนเต็มเวลาคือ 20 ชั่วโมงของการเรียนภาษาอังกฤษต่อสัปดาห์

แก้ไข: 13 พฤศจิกายน 2020

ไม่ วีซ่าจะถูกออกให้โดย New Zealand Immigration Service หรือ Embassy/Consulate abroad.

แก้ไข: 28 มกราคม 2020

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

 • แนะนำให้คำปรึกษา
 • บริการจัดหาที่พักอาศัย
 • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
 • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111