VISA - วีซ่าออสเตรเลีย

ข้าพเจ้าจะมีระยะเวลาเรียนเท่าใดถ้าได้รับวีซ่าประเภททำงานในช่วงวันหยุด (subclass 417) หรือ Work and Holiday Visa (subclass 462)?

คุณสามารถเรียนได้มากถึง 4 เดือน โปรดอ้างอิงลิงค์ด้านล่างสำหรับเงื่อนไขวีซ่า Working Holiday Visa:

Working Holiday Visa

Work and Holiday Visa

แก้ไข: 
05 กุมภาพันธ์ 2020
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111