VISA - วีซ่าออสเตรเลีย

อะไรคือความแตกต่างระหว่างวีซ่าทำงานในช่วงวันหยุด (Working Holiday Visa) กับ Work and Holiday Visa วีซ่าเหล่านี้อนุญาตให้ข้าพเจ้าทำอะไรได้บ้าง?

ข้อแตกต่างที่สำคัญระหว่าง วีซ่าทำงานในช่วงวันหยุด (Working Holiday Visa) และ Work and Holiday Visa คือประเภทและระยะเวลาในการทำงานที่คุณสามารถทำได้ รวมถึงประเทศที่มีสิทธิ์มในการขอวีซ่าประเภทนี้ โปรดตรวจสอบลิงค์ด้านล่างสำหรับข้อมูลเพิ่มเติม:

Working Holiday Visa

Work and Holiday Visa

แก้ไข: 
26 มีนาคม 2020
If you question is not answered here, please contact ที่ปรึกษานักเรียน

ทีมงานของเราช่วยเหลือนักเรียนได้อย่างไร?

ทีมงานของเรายินดีให้บริการนักเรียนทุกขั้นตอนฟรี

  • แนะนำให้คำปรึกษา
  • บริการจัดหาที่พักอาศัย
  • บริการรถรับส่งที่สนามบิน
  • ปฐมนิเทศก่อนเดินทาง

กรุณา ติดต่อเจ้าหน้าที่ของเรา หรือโทรปรึกษาได้ฟรี: 

02 100 9111