FAQs - Všeobecné informace

Jaká opatření má Kaplan pro žáky se studijním či jiným hendikepem?

Kaplan vítá všechny studenty, bez ohledu na nemoc či problémy se studiem. Věříme, že každý má právo a nárok na vzdělání, a proto se postaráme, abychom vám co nejvíce vyšli vstříc.

Při podávání přihlášky prosím uveďte veškeré mentální či fyzické znevýhodnění či nemoc, které mohou mít vliv na vaše studium a úspěšné absolvování kurzu. Je velice důležité, abychom znali veškerá vaše zdravotní rizika v případě, že budete potřebovat první pomoc, ošetření anebo speciální ubytování. Umožní nám to, abychom se připravili na potenciální problémy a postarali se o hladký průběh vašeho pobytu.

Ve vzácných případech, kdy student může příliš ohrozit své vlastní zdraví anebo zdraví personálu a ostatních studentů, můžeme bohužel přihlášku zamítnout. Vrácení poplatků záleží na individuálním posouzení.

Některé školy ve Spojených státech amerických vyžadují od studentů prohlášení o bezinfekčnosti a vyplnění zdravotního formuláře.

 

Poslední změna: 
27 Září 2017
If you question is not answered here, please contact agent.